کسب و کار الکترونیک اطلاع رسانی در مورد: کسب و کار الکترونیک،کسب و کار الکترونیکی،آموزش کسب و کار الکترونیکی،E-business، تجارت الکترونیک،آموزش تجارت الکترونیکی، E-commerce،ایمیل مارکتینگ، Email marketing،بهینه سازی سایت،سئو، افزایش بازدید سایت،SEO، بازاریابی شبکه های اجتماعی،Social Net Work Marketing، بازاریابی محتوایی،بازاریابی شبکه های اجتماعی،تتبلیغات آنلاین،تبلیغات اینترنتی،Internet advertising،بازاریابی اینترنتی،بازاریابی آنلاین، کسب درآمد از طریق اینترنت http://new-ecommerce.mihanblog.com 2017-09-22T22:42:46+01:00 text/html 2015-08-30T10:19:58+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی درگاه پرداخت الکترونیک2 http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/119 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ili.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=400&amp;Height=400&amp;HomeDirectory=%2FPortals%2F0%2F&amp;FileName=News%2F1391%2F1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" alt="پرداخت الکترونیک"></div> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-weight: bold;">چگونه یک </span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;درگاه پرداخت اینترنتی راه </span><span style="font-weight: bold;">اندازی کنیم؟</span> </font><div><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دریافت و پرداخت وجه، مهم‌ترین فرایند مالی بین خریدار و فروشنده، در کسب‌وکارهای آنلاین است ، این فرایند باید در یک بستر امن، راحت و قابل‌پیگیری انجام شود. مدیر یک سایت تجاری برای این منظور چندین راه پیش روی خود دارد.</font></span></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای داشتن یک درگاه پرداخت اینترنتی میتوان به دو صورت اقدام کرد.</font></span></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-weight: bold;">روش </span><span style="font-weight: bold;">اول:</span></font></p><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قرارداد مستقیم با بانک</font></span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: right; font-weight: bold;">روش&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-weight: bold; direction: rtl;">دوم:</span></font></div><div><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قرارداد با یک شرکت واسط بین‌بانکی</font></span></p><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">روش اول: قرارداد مستقیم با بانک</font></div><div> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این روش مدیران سایت و فروشگاه های انلاین با بانک قراردادی را بسته و بانک اجازه ی اتصال سیستم پرداخت الکترونیک را به حساب بانکی آنها فراهم میکند.</font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کاربرد:</font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای فروشگاه های بزرگ و کسب و کار های کاملا ثبات یافته که </font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">روزانه تراکنش مالی نسبتا بالایی دارند.</font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مراحل گرفتن درگاه از بانک</font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قبل از درخواست از یک بانک برای اتصال به آن، باید شرایطی داشته باشید، از جمله:</font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-weight: bold;">نماد الکترونیکی (</span><span style="font-weight: bold;">enamad</span><span style="font-weight: bold;">):</span></font></p><div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>مراجعه به سایت enamad.ir</font></div><div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>مطالعه شرایط گرفتن نماد الکترونیک </font></div><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-weight: bold;">ثبت در سایت ساماندهی </span><span style="font-weight: bold;">samandehi.ir</span></font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"> </p><p style="margin-top: 4.32pt; margin-bottom: 6pt; margin-right: 0in; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"></p><p></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">جواز کسب یا یک شرکت ثبت شده لازم است</font></span></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ثبت درخواست درگاه در یکی از بانک ها</font></span></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">هر بانک شرایط خاص خود را دارد نقطه مشترک در تمام بانک ها نماد الکترونیک و جواز کسب است.</font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اتصال سایت به درگاه بانک</font></span></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"> </p><p style="margin-top: 4.32pt; margin-bottom: 6pt; margin-right: 0in; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"></p><p></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دریافت چند کد و نام کاربری و رمز عبور از بانک </font></span></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مزایا و معایب این روش</font></p><p style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مزایا:</font></span></p><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>هزینه کالا و یا خدمات شما بدمن کارمزد به حسابتان واریز میشود</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>کاربر سایت شما به صفحات واسطه منتقل نمشود</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>امنیت بیشتر</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>سرعت بالاتر</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>نشان از اعتبار بیشتر سایت یا وبلاگ شما</font></div><p style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">معایب:</font></span></p><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>انجام مراحل اداری وبانکی</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>زمان بر بودن انجام مراحل&nbsp;</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>به وبلاگ نماد الکترونیک تعلق نمی گیرد</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>نیاز به سفته یا وثیقه نزد بانک</font></div><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"> </p><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br><!--[endif]--></font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-weight: bold;">روش دوم: قرارداد </span><span style="font-weight: bold;">با یک شرکت واسط بین‌بانکی</span></font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">شخص متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی، از شرکت های ارائه دهنده ی این خدمت دریافت کند.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">سایت هایی هستند که اجازه می دهند مشتریان سایتمان را به ان ها ارجاع دهیم و سپس به بانک مورد نظرشان هدایت می کنند.و پس از دریافت مبلغ مشتری به سایت ارجاع داده میشوند.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; font-weight: bold; text-indent: 0in;">کاربرد:</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">امکان </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">دریافت نماد و درگاه مستقیم </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">نداریم.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">مناسب کسب و کارهای کوچک یا متوسط</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">گاهی نیاز است در سایت 2یا چند درگاه بانک باشد</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; font-weight: bold; text-indent: 0in;">شرکت های واسط:</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">این </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">شرکت ها استاندارد های امن پرداخت را </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">رعایت کرده اند</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;"> </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">با بانک های متعدد قرارداد دارند</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">پنل های سرویس دهی متعدد که کاربر میتواند به نسبت کسب و کارش از انها استفاده کند.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">مزایا و معایب</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; font-weight: bold; text-indent: 0in;">مزایای درگاه پرداخت اینترنتی غیرمستقیم:</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">کار </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">زیادی برای ثبت نام و گرفتن درگاه نمیخواهد</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">نیازی به سفته یا وثیقه نزد بانک </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">ندارد</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">کاربرد برای وبلاگ ها</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in; font-weight: bold;">معایب </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in; font-weight: bold;">درگاه پرداخت اینترنتی غیرمستقیم</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">:</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">پول پرداختی مشتریان مستقیما وارد حساب شما نمیشود</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">برای تسویه حساب با شرکت موردنظر باید </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">کارمزدی </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">به این شرکت پرداخت کرد (حدود 1درصد)</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">امنیت </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">کمتر</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in; color: rgb(18, 135, 195);">•</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">مشتری باید یک مرحله بیشتر طی کند. یعنی باید ابتدا وارد سایت آن‌ها شود و سپس وارد درگاه بانک... و همین ممکن است برای</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: -0.31in;">برخی مشتریان که ناشی‌تر هستند شبهه ایجاد کند و از خرید منصرف شوند.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">بررسی چند سایت ارائه دهنده ی درگاه واسط</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; font-weight: bold;">زرین پال </span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; font-weight: bold;">zarinpal</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">شهرت خوب، خدمات عالی، پشتیبانی خوب، از لحاظ بصری خوب،</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">اما</span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">درصد کارمزد بالا</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">پی لاین </span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">payline.ir</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">رفع برخی از معایب زرین پال که مشتریان ناراضی را جذب کرد، پشتیبانی عالی، پرداخت به موقع، و عملکرد </span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسبتا </span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">خوب، چک کردن</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">درگاه ها و انتخاب درگاه خلوت تر و موفق تر در واریز ها</span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،</span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ولی</span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">هر 24 ساعت فقط یکبار برداشت&nbsp;</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">پارس پال</span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">parspal.com</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">شبیه </span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">paypal</span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">راه انداز این ایده ، استفاده از پروتکل </span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">https</span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">برای امنیت بیشتر، درصد کارمزد کم</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مطالعه موردی: پارس پال</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مرحله اول: عضویت در سایت</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">تکمیل فرم ثبت نام</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">طی کردن مراحل برای احراز هویت</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مرحله دوم : </span><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">فعال سازی و احراز هویت</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">معرفی حساب:</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کاربر پس از فعالسازی اکانت خود با ورود به سیستم و مراجعه به پنل کاربری نسبت به ثبت حساب های متصل خود اقدام می</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نماید.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">دریافت درگاه :</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">از بخش خدمات پرداخت درگاهها اقدام به معرفی وب سایت</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کلید های پرداخت:</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">طراحی و ایجاد کلید و مشخصات پرداخت</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">انتقال کد درون صفحه وبلاگ یا وب سایت</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="text-indent: 0in; font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div></div><div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><div style="margin-top: 4.08pt; margin-bottom: 6pt; margin-right: 0.31in; text-indent: -0.31in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><span style="font-family: '0 Nazanin'; font-size: 18pt; text-indent: -0.31in;"><br></span></div> <p style="margin-top: 4.32pt; margin-bottom: 6pt; margin-right: 0in; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"></p> <p style="margin-top: 4.32pt; margin-bottom: 6pt; margin-right: 0in; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"></p></div> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p></div> text/html 2015-08-30T09:59:49+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی درگاه پرداخت الکترونیک1 http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/118 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSflKLhZgLGYtnYsvHY2QSZDL4xv6WIcJETRiLVXz78lbpHFL1a" alt="پرداخت الکترونیک"></div> <font face="Mihan-Nassim" size="4">پرداخت اینترنتی </font><div><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در دنیای امروز، همه جا سخن از تجارت الکترونیک است. شمار فروشگاه‌های اینترنتی روز به روز بیشتر، اینترنت در دسترس‌تر و شوق خرید اینترنتی میان مردم هم بیشتر می‌شود. در این میان نقش پرداخت اینترنتی هم پررنگ است. چرا که فروشندگان و هم خریداران برای دردسر کمتر، گرایش بیشتری به این گونه پرداخت دارند.</font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تعریف:</font></span></p> <font face="Mihan-Nassim" size="4">پرداخت پول از طریق اینترنت ،درقبال دریافت کالا یا خدمات اطلاق می شود به طوری که این پرداخت بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب بانک را داشته باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ</font></div><div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>درگاه پرداخت اینترنتی <span style="color: rgb(214, 74, 59); font-weight: bold;">پایانه ای </span>است که به کاربر اجازه میدهد در قبال دریافت کالا یا خدمات هرینه ی آنرا به صورت online ودر لحظه به حساب فروشنده واریز کند.</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>بسیاری از سایت های اینترنتی که محصولی برای عرضه دارند و یا ارائه دهنده خدماتی می باشند برای دریافت پول ارائه خدمات و یا فروش محصولات نیاز به درگاه اینترنتی (E-payment gateway)دارند.</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">•</span>تنها با کارت بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی، به سادگی می‌توان اقدام به پرداخت پول کرد.<br> </font></div> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-weight: bold;">پارامترهای لازم برای </span><span style="font-weight: bold;">پرداخت اینترنتی</span></font></div><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>شماره شانزده رقمی کارت</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>CVV2"کد امنیتی برای خرید اینترنتی"Card Verification Value</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>رمز دوم کارت "رمز مختص انجام امور بانکی از طریق فضای مجازی ( اینترنت)"</font></div> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p> <div><font face="Mihan-Nassim" size="4">مزایا پرداخت اینترنتی</font></div><div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>امکان استفاده آسان از خدمات درگاه پرداخت بانکی و دریافت سرویس</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>افزایش مشتریان به منظور ارائه خدمات به صورت انلاین</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>امکان مشاهده صورت حساب به صورت لحظه ای و شفاف</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>کاهش زمان فرایند خرید مشتریان سایت و اطلاع رسانی هنگام پرداخت</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>پذیرش کلیه کارت های عضو شتاب و عدم نیاز مراجعه به بانک</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>قابل استفاده برای سایت های شخصی و وبلاگ ها به منظور دریافت حمایت مالی</font></div> <div style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>کاهش هزینه های فروشندگان و افزایش رفاه حال مشتریان</font></div> <div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: right; text-indent: -0.31in;"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span></span><span style="text-align: right; text-indent: -0.31in;">سیستم </span><span style="text-align: right; text-indent: -0.31in;">پرداخت اینترنتی توسط بانک‌های عامل به گونه‌ای طراحی شده‌است که ایمن و ساده بوده و کمترین نیاز به راهنمایی را برای خریدار ایجاد نماید</span></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">مشکلات</font></div><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بی توجهی به نکات امنیتی در زمان پرداخت</font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بهتر است به چند نکته در هنگام پرداخت آنلاین توجه داشته باشیم:</font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;توجه به نماد الکترونیک، </font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">درگاه پرداخت و پروتکل HTTPS است. </font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگر درگاه پرداخت شما با HTTPS آغاز نشود مطمئن باشید که این صفحه یک صفحه پرداخت جعلی و یا به اصطلاح فیشینگ هست. </font></p> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;<span style="text-align: right;">فیشینگ تلاش غیرقانونی برای به دست آوردن اطلاعات </span><span style="text-align: right;">حساب کاربر است </span><span style="text-align: right;">که با آن می‌توان حساب </span><span style="text-align: right;">او را </span><span style="text-align: right;">خالی کرد</span><span style="text-align: right;">.</span></font></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></span></div><div><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برخی اوقات ممکن است مسائلی در هنگام خرید اینترنتی به وقوع بپیوندد. مثلاً ممکن است در هنگام پرداخت شبکه بانکی قطع شود و پرداخت ناموفق انجام شود. معمولاً بدترین حالتی که ممکن است به وقوع بپیوندد این است که پول از حساب شما کسر، اما به حساب فروشنده واریز نشود. معمولاً پول شما در حساب‌های حد واسط بانک است. نهایتاً خود بانک می‌باید مغایرت‌ها را رفع کند،&nbsp;درصورت بروز چنین شرایطی نگران نباشید و&nbsp;منتظر بمانید، اگر ظرف مدت 48 ساعت پول به حسابتان برگشت نخورد، آنگاه با بانک عامل پرداخت اینترنتی تماس بگیرید تا مغایرت برطرف شود.</font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-weight: bold;">سوالاتی ذهن‌ </span><span style="font-weight: bold;">را درگیر می‌کند</span></font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"> </p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p><p></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;">جنس کالای خریداری شده مرغوب است یا نه؟ آیا نکند پولی را پرداخت کنیم ولی وسیله مورد نظر را دریافت نکنیم؟ یا اصلا فروشگاهی که از آن وسیله‌ای را خریداری می‌کنیم قابل اطمینان است یا نه؟</span><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;">!</span></font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"> </p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p><p></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;">خوشبختانه </span><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;">نماد اعتماد الکترونیکی یا همان</span><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;"> </span><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;">eNamad</span><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;"> </span><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;">این مشکلات را رفع کرده است و این نشان را به فروشگاه‌هایی که قابل اعتماد باشند، داده می‌شود. نماد اعتماد سایت مد نظر را تایید و ضمانت می‌کند تا اگر کالایی خریداری کردید در صورت تخلف پول مشتری را پس دهد. پس جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد</span><span style="font-variant: normal; color: black; text-transform: none;">.</span></font></p><p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نکات امنیتی&nbsp; که باید رعایت کنیم</font></span></p><p style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4">استفاده از این تکنولوژی سودمند نیازمند رعایت نکاتی ساده، جهت جلوگیری از سوءاستفاده سارقان اینترنتی می‌باشد</font></p><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>تا جایی که امکان دارد در مراکز عمومی نظیر کافی نت ها یا مکان هایی که اینترنت رایگان در اختیار شما می گذارند و از امنیت آن اطمینان کافی ندارید وارد اینترنت بانک خود نشوید.</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span> تا زمانی که از ارسال ایمیلی توسط بانک خودتان اطمینان حاصل نکرده اید اطلاعات شخصی خود را برای آن ایمیل ارسال ننمایید.</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>در صورتی که مجبور شدید در یک مکان عمومی از اینترنت استفاده کنید هنگام وارد کردن رمز عبور دقت کنید اطرافیان قادر به مشاهده رمز شما نباشند و تاجایی که ممکن است از صفحه کلید های مجازی که بانک ها در اختیارتان می گذارند استفاده کنید.</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>کد کاربری و رمز عبور خودتان را هیچ گاه یادداشت نکنید و تلاش کنید آن را حفظ کنید وبه هیچ عنوان رمز خود را در اختیار دیگران حتی کارکنان بانکتان قرار ندهید.</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span>.هنگام خرید اینترنتی از سایت های معتبر خرید کنید و دقت کنید هنگام پرداخت وجه&nbsp; ،رمز و کلمه عبورتان را تنها در سایت بانکتان وارد کنید نه سایت های دیگر.</font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-indent: -0.31in;"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span></span><span style="text-indent: -0.31in;">&nbsp;</span><span style="text-indent: -0.31in;">تصور </span><span style="text-indent: -0.31in;">نکنید چون مبلغ قابل توجهی وجه در حساب بانکی تان ندارید هدف مناسبی برای سارقان اینترنتی نیستید چرا که تمام کاربران اینترنت به یک میزان در معرض خطر تهاجم هکر ها هستند پس در هر شرایطی امنیت را جدی بگیرید.</span></font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-indent: -0.31in;"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span></span><span style="text-indent: -0.31in;"> از </span><span style="text-indent: -0.31in;">خدمات بانکهایی که در زمینه بانکداری الکترونیک مهارت و تجربه کافی بر خوردارند استفاده کنید چرا که رعایت امنیت اینترنتی باید </span><span style="text-indent: -0.31in;">از </span><span style="text-indent: -0.31in;">هر دو سوی خدمات چه سرویس دهنده و چه سرویس گیرنده به یک میزان رعایت </span><span style="text-indent: -0.31in;">شود.</span></font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-indent: -0.31in;"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span></span><span style="text-indent: -0.31in;">برای </span><span style="text-indent: -0.31in;">کامپیوتر شخصی تان یک نرم افزار امنیتی کارا و قابل اطمینان نصب کنید و در این باره با کارشناسانی که در خصوص نرم افزار ها مهارت دارند مشورت کنید.</span></font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-indent: -0.31in;"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span></span><span style="text-indent: -0.31in;"> هیچ </span><span style="text-indent: -0.31in;">فایل و نرم افزار نامطمئنی را در سیستم خود دانلود واجرا نکنید.در این شرایط احتمال دانلود یك كد مخرب و سپس اجرای مستقیم آن در رایانه توسط خود شما بسیار بالاست.</span></font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-indent: -0.31in;"><span style="color: rgb(18, 135, 195);">ü</span></span><span style="text-indent: -0.31in;"> هر </span><span style="text-indent: -0.31in;">چند ماه یکبار(6ماه) رمز اینترنتی خود را تغییر دهید تا از امنیت آن اطمینان داشته </span><span style="text-indent: -0.31in;">باشید.</span></font></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-weight: bold;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فرآیند پرداخت اینترنتی&nbsp;</font></span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">مدیران </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">سایت های اینترنتی با بانک ها قراردادی می بندند و به این ترتیب پول با همکاری بانک از طریق اینترنت از حساب مشتری به</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">حساب مدیر سایت واریز می شود.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">در حال حاضر بانکهای ملت، سامان، پارسیان، ملی، اقتصاد نوین و پاسارگاد این امکان را فراهم آورده اند که افراد بتوانند با استفاده</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">از کارت های بانکی تحت شتاب، خرید اینترنتی انجام دهند. یعنی این بانک ها به عنوان دروازۀ پرداخت یا درگاه پرداخت یا در</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">اصطلاح </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">Gateway </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">عمل می کنند.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">این </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">به این معنی نیست که فقط کارت های همین 5 بانک قابلیت خرید اینترنتی را دارد، بلکه به این معناست که این بانکها امکاناتی</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">را فراهم کرده اند که بتوان با کارت سایر بانک ها نیز خرید اینترنتی کرد و این امکانات خود را در اختیار فروشگاههای اینترنتی قرار</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0in;">داده اند.</span></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><p style="margin-top: 4.32pt; margin-bottom: 6pt; margin-right: 0in; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><span style="font-size: 18pt; font-family: '0 Nazanin';"><br></span></p> <p style="margin-top: 4.32pt; margin-bottom: 6pt; margin-right: 0in; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"></p></div><div style="language:fa;margin-top:3.84pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right: .31in;text-indent:-.31in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"> <p style="margin-top: 3.84pt; margin-bottom: 6pt; margin-right: 0in; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"></p><!--[endif]--></div> <p style="language:fa;margin-top:4.32pt;margin-bottom:6.0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p></div> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"></p> text/html 2015-08-23T04:53:33+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی الگوریتم های گوگل و موتور های جستجو http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/117 <div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><a href="http://www.akairan.com//tecnoloji/seo-alexa-google/search-engine-google-algorithm.html" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(4, 10, 77); text-decoration: none;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/00241942852875102a.jpg" alt="الگوریتم گوگل، اموزش سئو"></a></div></div><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: center; height: 4px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: 4px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255) !important;">الگوریتم های گوگل,بروز رسانی های گوگل,تغییرات گوگل,آموزش پایه سئو</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">موتور های جستجو از جمله گوگل دارای الگوریتم هایی هستند که طبق آنها سایتها را در نتایج خود رتبه بندی می کنند.الگوریتم در سئو به زبان ساده به معنی فرمول و نحوه محاسبه رتبه بندی سایت های می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">همه موتور های جستجو به خصوص گوگل، تلاشی فراوانی می کنند تا بهترین الگوریتم را داشته باشند و بهترین نتیجه را به کاربر نشان دهند.گوگل بهترین نتایج را هم به کاربران جستجو کننده هم به صاحبان وب سایت ها نشان می دهد.گوگل به گونه ای عمل می کند که صاحب وب سایت ها هم از او نا امید نیستند و حس می کنند، گوگل حاصل زحمات آنها را می بیند.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a class="hlink" title="الگوریتم های گوگل" href="http://www.akairan.com//tecnoloji/seo-alexa-google/search-engine-google-algorithm.html" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><font color="#000000">الگوریتم های گوگل</font></a>&nbsp;بعد از سال ۲۰۱۰ تغییرات اساسی کرد و در سال ۲۰۱۲ به اوج خود رسید.سپس ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ادامه پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ شاهد تغییرات ریز و درشت زیادی در نتایج گوگل بودیم که حتی گاها در طول ماه چند بار اتفاق می افتاد و شاید بتوان گفت هر سال، بیشتر از سال قبل به اوج می رسید.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">اگر قصد دارید&nbsp;به سئوی سایت خود یا دیگری بپردازید باید الگوریتم ها و تغییرات گوگل را مد نظر قرار دهید.در سئو به خصوص در سطوح رقابتی، روش های شما ، تاریخ مصرف دارند و باید مدام با&nbsp;<a class="hlink" title="الگوریتم های گوگل" href="http://www.akairan.com//tecnoloji/seo-alexa-google/search-engine-google-algorithm.html" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><font color="#000000">الگوریتم های گوگل</font></a>&nbsp;به روز باشید و بدانید که الگوریتم ها در حال&nbsp;سخت تر و پیچیده تر شدن هستند.به همین دلیل سئو اکنون خیلی سخت تر از ۲ سال پیش است و ۲ سال پیش نیز نسبت به قبل از آن سخت تر بود و … .</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a class="hlink" title="الگوریتم های گوگل" href="http://www.akairan.com//tecnoloji/seo-alexa-google/search-engine-google-algorithm.html" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><font color="#000000">الگوریتم های گوگل</font></a>&nbsp;و کلا موتور های جستجو دارای ایراد هم هستند.نمی توان به طور صد در صد به انها اعتماد کرد.اما در کل باید بپذیرید که در این حجم وسیع&nbsp;اطلاعات که در سطح وب ایران و جهان وجود دارد، موتور های جستجو و به خصوص گوگل همواره در حال تغییر هستند.همانظور که کاربران و صاحبان وب سایت ها هم تغییر می کنند.لذا سئو موضوعی ثابت نیست که یک بار بیاموزید و تا آخر عمر، به کار ببرید(به خصوص در سطح رقابتی و به جز موارد پایه سئو که تغییرات کمی دارند) .همین منطق پایه و اساس دو دروع دکترای سئو و پدر سئو بودن می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">به روز بودن با الگوریتم گوگل هم لزوما به معنی این نیست که هر چه گوگل در راهنمای خود گفته است به آن&nbsp;عمل کنید.به روز رسانی ها و تغییرات&nbsp;<a class="hlink" title="الگوریتم های گوگل" href="http://www.akairan.com//tecnoloji/seo-alexa-google/search-engine-google-algorithm.html" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><font color="#000000">الگوریتم های گوگل</font></a>&nbsp;معمولا به صورت غیر رسمی از سایت هایی غیر از گوگل منتشر می شود و همیشه جزئیات دقیق آن معلوم نیست.لذا فکر اینکه گوگل به طور کامل الگوریتم های خود را اعلام می کند فکری بی اساس و خنده دار است.گوگل هیچ گاه الگوریتم خود را به صورت شفاف فاش نمی کند.اما به صورت کلی مشخص می شود که مثلا در تغییر اخیر گوگل، محتوا مهم شده است، یا با کسانی که لینک می خرند برخورد می شود و گوگل روی آن حساس شده است.در این میان شما در می یابید، لینک خریدن ممکن است خطرناک باشد(نه حتما خطرناک) و محتوا مهم شده است و می توان با محتوای خوب به سئوی سایت قدرت داد (در همین حد با کمی جزئیات بیشتر)</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">همه&nbsp;<a class="hlink" title="الگوریتم های گوگل" href="http://www.akairan.com//tecnoloji/seo-alexa-google/search-engine-google-algorithm.html" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><font color="#000000">الگوریتم های گوگل</font></a>&nbsp;به همین شکل اما در سطحی پیچیده تر به روز می شوند و بسیاری اوقات، حتی در سایت های غیر رسمی(غیر از گوگل) هم هیچ اعلامی نمی شود و تغییراتی در رتبه بندی سایت ها اعمال می شود.در این حالت، باید با تحلیل دقیق، سایت های آزمایشی و هزینه و زمان، به تغییرات پی برد (در سطوح حرفه ای سئو).سئو روز مفتخر است جزء معدود وب سایت های سئوی ایران&nbsp;است که علاوه بر استفاده از همه منابع جهانی، خود دارای تیم تحقیقاتی درباره تغییرات الگوریتم ها در میدان عمل (نه تئوری) و تست و آزمایش آنها (نه البته روی سایت های مشتری!) است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: Yekan; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">چند نکته درباره&nbsp;<a class="hlink" title="بروز رسانی های گوگل" href="http://www.akairan.com//tecnoloji/seo-alexa-google/search-engine-google-algorithm.html" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;">بروز رسانی های گوگل</a>:</strong></h3><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">– همزمان با هر الگوریتم،&nbsp;الگوریتم های دیگری نیز به روز می شود که همگی، در تاثیر گذاری یکدیگر، موثر هستند.زیرا الگوریتم ها با هم ترکیب می شوند و هیچ وقت در نقطه مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند.بلکه تکمیل کننده یکیدیگر هستند.برای مثال، الگوریتم پاندا، به کمک&nbsp;<a href="http://www.akairan.com/tecnoloji/seo-alexa-google/google-penguin-algorithm.html" title="الگوریتم پنگوئن" target="_blank" class="auto-link" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(4, 10, 77); text-decoration: none;">الگوریتم پنگوئن</a>، به کمال می رسد و برعکس.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">– الگوریتم ها و کلا تغییرات گوگل، با زبان پارسی ما، چند سالی فاصله داشتند.اگر صرفا تئوری به موضوع بپردازیم، باید گفت که تاثیر&nbsp;<font face="inherit"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">الگوریتم های گوگل</span></font>، با فاصله چند ماهه، روی زبان فارسی اعمال می شد.اما از انجا که سئوروز، نه مترجم است و نه تئوری پرداز، باید گفت، که الگوریتم پاندا واقعا با فاصله های چند ساله به زبان فارسی می رسید که اکنون&nbsp;گوگل با هوشمند تر شدن،زبان ها را بهتر درک می کند و به راحتی می توان گفت، اگر در سال ۲۰۱۱، الگوریتم گوگل، دو سال طول می کشید تا روی نتایج فارسی ، تاثیر بگذارد، در سال ۲۰۱۴، با فاصله هایی کمتر از ۳ ماه، به زبان فارسی می رسید و اکنون انتظار آن می رود که دیگر، فاصله اعمال تغییرات گوگل روی کشور ها و زبان های دیگر، بسیار ناچیز شود.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">– الگوریتم ها و تغییرات، دارای خطا هستند و ممکن است در اثر آنها، نتایج مفیدی حذف شود یا نتایج بیهوده ای پدیدار شود که البته به نسبت مزیت تغییرات، معمولا بسیار کمتر هستند.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">منبع:</strong><a href="http://www.akairan.com/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آکا ایران</a></p> text/html 2015-08-23T04:42:31+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی روش های ساده برای کسب رتبه بالا در موتورهای جستجوگر http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/116 <p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">۱) کلیدواژه ها را به دقت انتخاب کنید</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">بعد از ثبت دامنه و قبل از ثبت سایت در موتورهای جستجوگر، قدم بعدی یافتن کلیدواژه های مرتبط و مفید است. بدون انجام این کار، وب سایت شما در میان میلیون ها وب سایت که با کسب و کار شما رقابت می کنند، گم می شود. برای شروع، باید ابزارهای مفید در این زمینه را به کار ببرید. اولین وب سایتی که می تواند به شما کمک کند، گوگل است، ابزاری رایگان که میزان جستجوها را برای یک کلیدواژه خاص نشان می دهد. البته نرم افزارهایی نیز وجود دارند که با خرید آنها می توانید در مورد کلیدواژه های مدنظرتان بیشتر بدانید.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images2/3_02.jpg" alt="رتبه ، موتور جستجو"></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: center; height: 4px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: 4px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255) !important;">گوگل,رتبه,الکسا,آموزش ویندوز 2003,اموزش لینوکس,اموزش مقدماتی کامپیوتر,اموزش اولیه کامپیوتر,اموزش رایگان کامپیوتر,دانلود اموزش کامپیوتر,اموزش گام به گام کامپیوتر,کامپیوتر,آموزش ویندوز7,وصل شدن به اینترنتاکس پی,روش های ساده برای کسب رتبه بالا در موتورهای جستجوگر - اکاایران</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; font-size: 14px; margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 32px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 12px;"><br></p> text/html 2015-08-23T03:17:30+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی ۱۰ باور عامیانه و غلط درباره تجارت الکترونیک http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/115 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18.5714302062988px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.gaparsian.org/uploads/2015/01/111_1.jpg" alt="تجارت الکترونیک " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">امروز کمتر کسی را پیدا می کنید که با اینترنت سرو کار داشته باشد و از وجود کسب و کارهای بزرگ اینترنتی بی خبر باشد. زمانی فروش اینترنتی محدود به یک دیسک بازی، یا یک سخت افزار کوچک در حد زیر ده هزار تومان بود اما امروز سایت هایی را پیدا می کنید که دهها و صدها فروش آنلاین بالای یک میلیون را در یک کالا، به صورت روزانه تجربه می کنند. این اعتماد عمومی و ضریب نفوذ تجارت بر بستر فضای مجازی است که باعث خواهد شد بسیاری تصمیم بگیرند این نوع کسب و کار را تجربه کنند.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18.5714302062988px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">شاید هیچ شغلی لذت بخش تر از این نباشد که بدون رئیس در منزل خود در حالی که روی کاناپه لم داده اید با تبلت سایت خود را چک کنید و شاهد پیامک واریز به حساب بانکی خودتان باشید. آیا کسانی هستند که روزانه و دائم چنین شغلی داشته باشند؟ در این مقاله می خواهیم نگاهی گذرا به باورهای عامیانه در مورد درآمد اینرنتی یا تجارت الکترونیک داشته باشیم.</p> text/html 2015-08-23T02:56:09+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی نگاهی به مفاهیم " کسب درآمد اینترنتی" و " کسب و کار اینترنتی " http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/114 <div class="post-title" style="font-family: tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; line-height: 20.8999996185303px;"><h2 style="font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-weight: normal;"><br></h2></div><div class="post-content" style="margin: 0px 20px; padding-bottom: 20px; text-align: justify; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif;"><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/id/2507278582798584592?view" alt="کسب و کار اینترنتی،کسب درامد اینترنتی"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 14px;">با گسترش امکانات لازم جهت دسترسی مناسب به اینترنت از هر نقطه کشور و همچنین نهادینه شدن تجارت الکترونیک در میان کارآفرینی ها، علاقه و اشتیاق درآمدزایی از طریق اینترنت در میان کاربران اینترنت و مخصوصا جوانان در حال افزایش می باشد؛ این نرخ صعودی همچون تبی واگیر دار در جامعه کاربران اینترنت در حال سرایت است.گرچه وجود و نفوذ تفکر کارآفرینانه در میان قشر جوان امری بسیار ارزشمند بوده اما در صورتی که در این زمینه آکاهی های لازم صورت نگیرد این انگیزه کارآفرینی در اینترنت به سرخوردگی،یاس و از دست دادن سرمایه های مالی و زمانی منجر خواهد شد.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 14px;">کافیست عبارت " کسب درآمد اینترنتی " و عبارات مشابه را در گوگل جست و جو کرده تا با سیل عظیم سایتها و به خصوص وبلاگهایی که بهترین و جدیدترین راه های کسب درآمد از اینترنت را ارائه می دهند روبه رو شویم.گرچه تمام این سایتها و وبلاگها حرف تازه ای نداشته و بسیاری از آنها ( به خصوص وبلاگها ) مدتها بدون فعالیت و به روزرسانی رها شده اند اما نکته قابل توجه در نتایج این جست و جو را می توان " تکثر وبلاگ نویسان نوپا " در این عرصه و همچنین تمرکز مطالب بر " سوددهی و درآمدزایی سریع و هنگفت " دانست.این دو عامل را می توان شوق و تمایل حاصل از تصوری دانست که درآمدزایی از اینترنت از هر طریقی و برای هر شخصی ممکن می باشد. &nbsp; &nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 14px;"><font color="#444444">نبود زیرساخت های مناسب اطلاع رسانی و حمایتی برای کارآفرینی در حوزه اینترنت سبب می شود تا بسیاری از جوانان و علاقه مندان به حوزه تجارت الکترونیک، به طور صحیح از مفهوم " کسب و کار اینترنتی " آگاه نشده و به عبارات تبلیغاتی نظیر "&nbsp;</font><strong style="color: rgb(68, 68, 68);">کسب درآمد آسان و سریع از اینترنت</strong><font color="#444444">&nbsp;" و &nbsp;"</font><strong style="color: rgb(68, 68, 68);">کسب درآمد میلیونی</strong><font color="#444444">&nbsp;" جلب شوند.تنها با کمی تجربه نیمه حرفه ای در زمینه کسب و کار اینترنتی می توان بر آسان نبودن و سریع نبودن درآمدزایی کسب و کارهای اینترنتی گواهی داد.لذا این دسته از علاقه مندان هنگامی که از سرعت و سهولت کسب درآمد نشانه ای نمی بینند خیال خوداشتغالی در اینترنت را &nbsp;بدون کسب منفعت مالی، دانشی و تجربی رها ساخته و موفقیت در آن را غیر ممکن می پندارند.</font></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 14px;">کسب و کار اینترنتی، همان کسب درآمد اینترنتی می باشد اما با این تفاوت که در کسب و کار اینترنتی، درآمدزایی به صورت حرفه ای و تخصصی صورت می پذیرد.کسب و کار اینترنتی همانند یک شغل می باشد که به دانش،مهارت،تجربه و زیرساخت(مانند سرمایه و نیروی انسانی) نیاز دارد.نگاهی که به کسب و کار اینترنتی داریم از کسب درآمد مقطعی و ناچیز مانند سایتهای کلیکی،تبلیغات پاپ آپ،انجام خدمات خرد و ... فراتر رفته و فروش خدمات یا محصولات به صورت متمرکز و هدفمند را شامل می گردد تا جنبه درآمدزایی آن را بتوان یه عنوان مزایایی ثابت در نظر گرفت که امکان توسعه و رشد دارد.بدون شک هر امکان رشد و توسعه ای، از سوی دیگر امکان شکست و سقوط را نیز در پی دارد ؛ به همین دلیل کسب و کار اینترنتی مقوله ای حرفه ای بوده که نمی توان به راحتی به موفقیت در آن دست یافت.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 14px;">به عبارت دیگر شخصی که برای تامین مخارج زندگی خود به اموراتی مانند نویسندگی سایتها ( به طور پاره وقت یا تمام وقت ) روی آورده گرچه در حال فروش خدمات خود بوده اما چنین خدمتی از نوع کسب درآمد از اینترنت می باشد.کسب و کارهای اینترنتی همچون سایر کسب و کارها به طرح توجیهی، افراد متخصص، سرمایه اولیه، استراتژی و برنامه ریزی و .... نیاز دارد.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 14px;">لذا هر فرد علاقه مند به کسب و کارهای اینترنتی قبل از آنکه تصمیم خود بر ورود به این عرصه را جامه عمل بپوشاند باید مدت زیادی را در تمام زمینه های مربوط به کسب و کارهای اینترنتی به مطالعه و تجربه بپردازد.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 14px;">کسب و کارهای اینترنتی از نوع بیزینس های پر ریسک بوده که احتمال شکست در آن بیش از احتمال موفقیت در آن است ( طبق تحقیقات، 95 درصد کسب و کارهای اینترنتی دنیا شکست می خورند ).این احتمال بارز شکست در کنار تاخیر در سوددهی سبب می شود تا تعداد زیادی از استارت آپ ها از آغاز یا ادامه راه منصرف شوند؛ در حالی که کافیست داستان اوج گرفتن برخی از کسب و کارهای اینترنی موفق ایرانی و جهانی را مطالعه کرده تا از داستان شکست های متعدد انها و موانع و مشکلات پیش روی آنان مطلع شویم و نتیجه بگیریم که ورود به دسته 5 درصدی کسب و کارهای اینترنتی موفق دشوار است اما ممکن.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 14px;">بنابراین افراد علاقه مند به فعالیت در این حوزه باید برای نوع درآمدزایی خود تصمیم بگیرند؛ می توان از ابزاری های متعدد و متنوع اینترنت به عنوان شیوه ای برای تامین بخشی از مخارج زندگی و کسب درآمد جانبی استفاده کرد ( شغل دوم ) و یا آن را مانند شغل اصلی و حرفه ای خود در نظر گرفت...</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(68, 68, 68); margin: 0.5em 0px;"></p></div><span style="font-family: tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; line-height: 20.8999996185303px;"><br><br>منبع:&nbsp;</span><a href="http://blog.pecgroup.ir/" target="_blank" title="">وبلاگ گروه تجارت الکترونیک پیشتاز</a> text/html 2015-08-17T15:53:53+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی برترین فروشگاه های اینترنتی جهان http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/113 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(39, 0, 92); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><h2 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; line-height: 1.4em; font-size: 20px; color: rgb(77, 71, 59); padding-bottom: 3px; font-weight: normal; margin: 0px;"><strong style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 16px; text-align: justify; color: rgb(39, 0, 92);">وبسایت Economist لیست برترین شرکت های اینترنتی جهان را اعلام کرد؛ فروشگاه اینترنتی دیجی کالا و کافه بازار صدر نشینان بازار ایران در فهرست اعلام شده قرار دارند.</strong></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; overflow: hidden; height: auto;"><div class="cnt" style="padding-top: 15px; text-align: justify;"><header style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 16px; color: rgb(39, 0, 92); box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><div class="post-meta clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</div></header><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; color: rgb(39, 0, 92); margin: 0.5em 0px;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://digiato.com/wp-content/uploads/2014/07/Screen-Shot-2014-07-08-at-5.50.31-PM-w600.jpg" alt="کسب و کار الکترونیک"></p><p style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 1.25rem; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-size: 16px; text-rendering: optimizeLegibility;"><span style="font-size: 12px;"><font color="#27005c">وبسایت معتبر Econimist به تازگی با همکاری گروه World Startup&nbsp;</font><font color="#333333"><span style="cursor: pointer; box-sizing: border-box; line-height: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">گزارشی را منتشر کرده</span>&nbsp;</font><font color="#27005c">و طی آن به معرفی برترین شرکت های اینترنتی ۵۰ کشور مختلف دنیا پرداخته است. در این گزارش گوگل با ارزش تقریبی ۴۱۰ میلیارد دلار، با ارزش ترین شرکت اینترنتی جهان به شمار می رود و پس از آن مجموعه Alibaba از چین با ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد.</font></span></p><p style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 1.25rem; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-size: 16px; text-rendering: optimizeLegibility;"><span style="font-size: 12px;"><font color="#27005c">در میان ۵۰ کشوری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، ایران نیز جای دارد. به گزارش اکونومیست با ارزش ترین شرکت اینترنتی ایران&nbsp;</font><font color="#990000"><span style="cursor: pointer; box-sizing: border-box; line-height: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دیجی کالا</span>&nbsp;</font><font color="#27005c">است که بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار ارزش گزاری شده. همچنین مجموعه&nbsp;</font><span style="cursor: pointer; box-sizing: border-box; line-height: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#990000">کافه بازار</font></span><font color="#27005c">&nbsp;در این گزارش، با ارزش تقریبی ۸ میلیون دلار، رتبه دوم ایران را به خود اختصاص داده است.</font></span></p><p style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: rgb(39, 0, 92); margin: 0px 0px 1.25rem; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-size: 16px; text-rendering: optimizeLegibility;"><span style="font-size: 12px;">نکته ای که در این گزارش به چشم می آید، پیشرفت شرکت های چینی است که اکنون توانسته اند فاصله خود را با آمریکایی ها به حداقل رسانند. Economist همچنین اعلام کرده است که در بین ۵۰ کشور مورد بررسی، ۳۰ مورد&nbsp;دارای شرکت هایی با ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار هستند.</span></p><p style="margin: 0px 0px 1.25rem; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility;"><span style="color: rgb(39, 0, 92); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2000007629395px;">منبع:</span><a href="http://mrsadi.ir/" target="_blank" title="کسب و کار الکترونیک">mrsadi.ir</a></p></div></div> text/html 2015-08-17T10:49:03+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی ۱۳ نکته مهم بهبود تجربه کاربری در سئو: http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/112 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oneclick.ir/wp-content/uploads/2015/06/seo-ux.png" alt="سئو، کسب و کار اینترنتی"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">تجربه خوب کاربر به‌طور چشمگیری باعث افزایش نرخ تبدیل می‌شود، درنتیجه نادیده گرفتن آن فاجعه به بار می‌آورد. در ادامه می‌آموزید که موقع تست یک وب‌سایت برای سئو و بهبود تجربه کاربری به دنبال چه چیزی باید بگردید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">تعیین چهارچوب ذهنی صحیح:</span><br style="box-sizing: border-box;">اطلاعات تنها جنبه مهم نیست بلکه روش هم ضروری است. برای شروع بهینه‌سازی سئو و تجربه کاربری باید ابتدا اهدافتان را مشخص کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">هدف وب‌سایتتان چیست؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">می‌خواهید بفروشید؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">می‌خواهید ترافیک جذب کنید؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">می‌خواهید افراد روی تبلیغاتتان کلیک کنند؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">بعد مطمئن شوید که مخاطبانتان را می‌شناسید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">اگر تابه‌حال خودتان چیزی در اینترنت سفارش ندادید، حتماً این کار را انجام دهید. بی‌شک پیش از انجام خرید ساعت‌ها جستجو می‌کنید تا مطمئن شوید محصولی که می‌خرید کاملاً برای شما مناسب است. همین کار را برای کاربرانتان نیز انجام دهید یعنی به آن‌ها اطمینان دهید که محصول پیشنهادی شما برای آن‌ها مناسب‌ترین است. پس ابتدا آن‌ها را بشناسید و برایشان Personas (سندی حاوی یک سری اطلاعات مربوط به کاربران/خریداران بالقوه) ایجاد کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">کمی دقیق‌تر:</span>&nbsp;حال به نحوه بهینه‌سازی هم‌زمان سئو و بهبود کاربری می‌پردازیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">در زیرمجموعه‌ای از نکاتی که می‌توانید با اجرای آن‌ها هر ۲جنبه سایتتان را بهبود بخشید، آورده شده است:<br style="box-sizing: border-box;">۱-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">دفن لینک‌های مرده:</span>&nbsp;لینک‌های مرده به صفحه بدنام ۴۰۴ هدایت می‌شوند، که شما را برای الگوریتم‌های سئو و متخصصان تجربه کاربری وب‌سایت، غیرقابل‌اعتماد می‌کند. اگر لینکی در وب‌سایتتان دارید مطمئن شوید که به‌جای مورد انتظار هدایت می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">۲-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">مشکلات متنی:</span>&nbsp;ما با چشم‌هایمان نگاه می‌کنیم اما موتورهای جستجو با الگوریتم‌ها. آنچه برای Googlebot مشکل است متن می‌باشد. اگر در حال بهینه‌سازی هستید، بر عناصر متنی صفحه خود تمرکز کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104);">۳-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">مشکلات کلامی:</span>&nbsp;وقتی یک persona برای کاربر ایجاد می‌کنید، باید بدانید کاربر هدفتان چه کسی است. آن‌ها حتماً در زبانشان ترجیحاتی دارند، در صفحه‌ای که ایجاد می‌کنید از زبان آن‌ها استفاده کنید. علاوه بر این خود بهینه‌سازی کلامی، عدم استفاده از لغات پیچیده و تمرکز روی متن های واضح را پیشنهاد می‌کند. افراد صفحه شمارا با جستجوی یک کلمه کلیدی پیدا کردند بنابراین مطمئن شوید از آن کلمه کلید در صفحه استفاده کرده‌اید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">۴-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">آهنربای جذب لینک:</span>&nbsp;جمع‌کردن بک لینک یکی از بهترین گزینه‌ها برای کسب رتبه بالاتر در سئو است. این کار را می‌توانید با ایجاد محتوای جالب و درگیر کننده برای کاربران خود انجام دهید تا آن‌ها مطالب شما را با سایرین به اشتراک بگذارند. این امر موجب می‌شود تا سایر وب‌سایت‌ها هم علاقه‌مند به وجود شما در محتواهایشان باشند درنتیجه مخاطبان شما افزایش می‌یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">۵-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">امکان حرکت آسان:</span>&nbsp;ساختار ناوبری(navigation) در وب‌سایت‌ها بسیار مهم است. اگر کاربران نتوانند اطلاعات مهم را پیدا کنند یا الگوریتم‌های موتورهای جستجو تشخیص ندهند که تمرکز صفحه روی چیست، شما به مشکل خواهید خورد. باید ساختار سایت به‌گونه‌ای باشد که حرکت در آن برای افراد ساده باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104);">۶-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">سریع کردن وب‌سایت:</span>&nbsp;اگر افراد مدت‌زمان طولانی برای بارگذاری صفحه صبر کنند، ناامید می‌شوند، به همین دلیل گوگل به این پارامتر در رتبه‌بندی اهمیت می‌دهد. اطمینان حاصل کنید که صفحات سایتتان سریع کار می‌کند در غیر این صورت از یافتن خود در صفحه سوم جستجوی گوگل خسته می‌شوید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">۷-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">بهینه‌سازی تگ عنوان:</span>&nbsp;ساختار اصلی وب‌سایت حول محور تگ‌ها می‌چرخد زیرا چارچوب اساسی است. تگ‌ها برای سئو و الگوریتم‌ها عالی است. علاوه بر این به صفحه هم نظم می‌دهد و تجربه کاربر را بهبود می دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">۸-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">بهینه‌سازی</span>&nbsp;HTML&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">: HTML</span>&nbsp;هم جزو چهارچوب‌های اساسی وب‌سایت است. وقتی محتوای کد HTML را بهینه‌سازی می‌کنید، موجب بهبود تجربه کاربری و رتبه سئو خود می‌شوید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">۹-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">بهینه‌سازی تصاویر:</span>&nbsp;همان‌طور که قبلاً گفتیم ساختار وب‌سایت روی متن است حتی وقتی موضوع تصویر است. پس برای تصاویر نام توصیفی مناسب انتخاب کنید. در متن ALT از کلمه کلیدی استفاده کنید و برای هر تصویر شرح ویژه‌ای بنویسید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104);">۱۰-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">بستن صفحات تکراری:</span>&nbsp;صفحات فرود تکراری بد و مشکوک هستند. اگر برای بازدیدکننده خود ارزش قائل هستید، تمامی این صفحات را حذف کنید. Google-bot در حال حاضر صفحات به این شکل را دیرتر و کمتر ایندکس می‌کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">۱۱-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">کلیه مشکلات صفحه‌نمایش:</span>&nbsp;گوگل به وب‌سایت‌هایی که طراحی ریسپانسیو ندارند رتبه پایین‌تری می‌دهد. پس به خاطر داشته باشید که وب‌سایت شما باید در تمامی صفحات ممکن بی‌نقص دیده شود(همچنین در موبایل).</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">۱۲-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">ابزار بهینه‌سازی محتوا:</span>&nbsp;اگر از ورد پرس برای انتشار محتوای خود استفاده می‌کنید به کمک پلاگین های آن می‌توانید سئو و تجربه کاربری وب‌سایتتان را بهبود بخشید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: 600;">نتیجه‌گیری:</span>&nbsp;<a href="http://oneclick.ir/product/seo-pro-sales/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: rgb(218, 67, 42); text-decoration: none;">بهبود سئو</a>&nbsp;و تجربه کاربری موجب افزایش تبدیل، ترافیک و رضایتمندی می‌شود پس به آن توجه کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 22.1000003814697px; vertical-align: baseline; font-family: ir; font-size: 13px; color: rgb(104, 104, 104); text-align: justify;">منبع:&nbsp;<a href="http://oneclick.ir/" target="_blank" title="کسب و کار الکترونیک" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">وان کلیک</a></p> text/html 2015-08-17T10:26:21+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی الگوریتم کبوتر گوگل http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/110 <p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">الگوریتم گوگل مرتب در حال بروز رسانی است و برخی از این تغییرات ممکن هست هیچ گاه منتشر نشود و دیگران از آن اطلاع نیابند.گوگل همواره در حال بهبود نتایج جستجوها است و در سال‌های اخیر با اسامی مختلفی مانند&nbsp;پاندای گوگل&nbsp;،&nbsp;پنگوئن گوگل&nbsp;، مرغ مگس‌خوار گوگل و … مواجه شده‌ایم.&nbsp; گوگل الگوریتم بهینه‌ سازی جدیدش را با نام Pigeon یا کبوتر اعمال کرد.</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">اغلب تغییرات الگوریتم سئو برای آن است که سایت‌های متقلب و سایتهایی که از روشهای غیر طبیعی برای ارتقا رتبه استفاده می کنند &nbsp;، نتوانند به راحتی در نتایج اول گوگل قرار گیرند و فقط سایت‌ هایی که از دید بازدیدکنندگان واقعا مفید و مرتبط هستند بتوانند رتبه‌های اول جستجو را به خود اختصاص دهند.دلیل دیگر این تغییرات دقیق‌ تر کردن نتایج جستجو با توجه به کلید واژه موردنظر است.</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.sitedesign24.ir/wp-content/uploads/2014/08/maps-pigeon-600.jpg" alt="الگوریتم کبوتر گوگل،سئو seo"></p><h2 style="font-weight: normal; color: rgb(204, 0, 0); margin-bottom: 15px; font-family: Broya, 'B Roya', '2roya', Arial; font-size: 20px; line-height: 20px; text-align: right;">تغییرات انجام شده در کبوتر گوگل</h2><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">در&nbsp;الگوریتم &nbsp;کبوتر، گوگل قصد دارد با تاکید و دقت بیشتری بر نتایج محلی متمرکز شود. شاید تا به حال دیده باشید که اگر کلمه کلیدی مورد نظر را از جاهای مختلف جستجو کنید نتایج جستجو یکسان نیستند. مثلا اگر از ایران کلیدواژه‌ای را جستجو کنید و سپس همان کلید &nbsp;را با وی.پی.ان جستجو کنید نتایج متفاوتی دریافت می‌کنید. با توجه به حجم غیر قابل تصور سایت‌ها و مطالب آن‌ها، گوگل تصمیم گرفته که تا حد ممکن بر نتایج محلی و مرتبط متمرکز شود.</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">گردآوری جمعی از کبوتران به صورت خوشه ای متراکم موجب تسریع فرآیند جستجو شده و با توجه به قابلیت های توضیح داده شده در مورد این الگوریتم، افزایش سرعت نه تنها از کیفیت مطالب ارائه شده نکاسته بلکه دقت آن را نیز بیشتر کرده است.<br>زمانی که مطلبی در گوگل جستجو می شود به قفس داده ها (جایی که صفحات نتایج با سرعت بسیار زیادی بررسی می شوند) منتقل می شود.زمانی که نتیجه ی مرتبط با مطلب مورد جستجو توسط یکی از این کبوترها در خوشه ای یافت شود کبوتر آن را انتخاب کرده و به اصطلاح به آن نوک می زند. به ازای هر یک از این نوک زدن ها رتبه ی کبوتر (PigeonRank) صفحه ی مربوطه افزایش می یابد. صفحاتی که بیشترین نوک را به خود اختصاص داده اند در اول صفحه ی نتایج کاربر نمایش داده می شوند و صفحات با توجه به تعداد نوک زدن ها رتبه بندی می شوند.</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">هدف نهایی گوگل آن است که اگر شما از مشهد و محدوده میدان راهنمایی &nbsp;کلمه کلیدی &nbsp;«فست فود» را جستجو کردید، اولین نتیجه گوگل نزدیک‌ ترین فست فود به شما&nbsp;آقای لذیذ&nbsp;باشد!</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">با توجه به این توضیحات هر چه &nbsp;در سایت اطلاعات بیشتری درباره موقعیت جغرافیایی خود ارائه بدهید راحت‌ تر می‌توانید در اولین نتایج جستجوی محدوده خودتان قرار بگیرید ! پس اگر بازار هدف شما افراد داخل ایران است بهتر است از هاستی استفاده کنید که در ایران مستقر است (البته باید این را در نظر بگیرید که با توجه به بستر اینترنت ایران دسترسی به سایت شما از خارج از ایران با انتخاب هاستینگ ایرانی کند تر خواهد شد ) و همچنین در بخش «تماس با ما» به کمک Google map و ابزارهای دیگر موقعیت خودتان را مشخص کنید. همچنین دامنه .ir با اینکه محدودیت‌هایی از جمله عدم امکان استفاده از تبلیغات گوگل ادوردز ایجاد می‌کند ولی باعث می‌شود در نتایج جستجو در داخل ایران در رتبه بالاتری قرار بگیرید.</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><a href="http://www.sitedesign24.ir/wp-content/uploads/2014/08/google-pigeon.png" style="color: rgb(204, 0, 0); text-decoration: none; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease, color 0.2s ease, opacity 0.2s ease-in-out;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.sitedesign24.ir/wp-content/uploads/2014/08/google-pigeon-250x189.png" alt="الگوریتم کبوتر گوگل"></a></p><h2 style="font-weight: normal; color: rgb(204, 0, 0); margin-bottom: 15px; font-family: Broya, 'B Roya', '2roya', Arial; font-size: 20px; line-height: 20px; text-align: right;">اهمیت اطلاع از تغییرات الگوریتم های گوگل</h2><p style="margin-bottom: 1em; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font color="#333333">این سوال پیش می آید که آیا لازم است مدام تغییرات تغییرات الگوریتم سئوی گوگل را بررسی کنیم و در سایت تغییراتی اعمال کنیم؟ آیا این کار زمان زیادی اشغال نمی‌کند؟ اگر شما یک&nbsp;</font><font color="#333333"><span style="transition-duration: 0.2s, 0.2s, 0.2s, 0.2s; transition-timing-function: ease, ease, ease, ease-in-out; transition-property: background-color, border, color, opacity;">متخصص سئو</span></font><font color="#333333">&nbsp;هستید و با این کار در ارتباط هستید بایستی برای دقت در ارائه&nbsp;</font><span style="transition-duration: 0.2s, 0.2s, 0.2s, 0.2s; transition-timing-function: ease, ease, ease, ease-in-out; transition-property: background-color, border, color, opacity;"><font color="#333333">خدمات سئو</font></span><font color="#333333">&nbsp;خودتان مرتب بروز باشد و حتی سایت های لاتین سئو را که به روز تر از سایت های ایرانی هستند دنبال نمایید.</font></p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">اما اگر شما فقط یک مدیر سایت هستید و سایت شما کاملا تخصصی در موضوع خود &nbsp;کار می‌کند و اگر واقعا مطالب مفید و ارزشمند تولید می‌کنید لزومی ندارد بیش از حد نگران تغییرات گوگل باشید. البته لازم است تا حدی با روند تغییرات هماهنگ شوید. مثلا با توجه به الگورتیم کبوتر، اگر کارتان کاملا محلی است با اعمال چند تغییر ساده می‌توانید در محل خود در اولین نتایج جستجو قرار بگیرید و موفق‌تر باشید.</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">اغلب تغییرات در آلگوریتم سئوی گوگل به صورت تجمعی است. یعنی اینطور نیست که گوگل الگوریتم خود را از پایه عوض کند بلکه مدام در حال بهبود کار خود است. بنابراین اگر در الگوریتم پاندا کیفیت محتوا و مقالات و مطالب سایت اهمیت بیشتر پیدا کرد، این موضوع همچنان به قوت خود باقی است و با پدیدار شدن الگوریتم های جدیدتری مانند کبوتر اهمیت خود را از دست نمی‌دهد.</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">منبع:&nbsp;<a href="http://www.sitedesign24.ir/" target="_blank" title="سئو" style="font-size: 11px;">رایان دیزاین</a></p> text/html 2015-08-17T10:17:05+01:00 new-ecommerce.mihanblog.com سیمین بخشی تاثیر کپی مطالب سایت های دیگر در سئو http://new-ecommerce.mihanblog.com/post/109 <div><br></div><div><header style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><h1 class="permalink" style="font-weight: normal; color: rgb(204, 0, 0); margin-bottom: 10px; font-family: Broya, 'B Roya', '2roya', Arial; line-height: 36px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: tahoma;">بعد از ایجاد و</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: tahoma;">&nbsp;</span><em style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: tahoma;">طراحی سایت</em><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: tahoma;">نوبت به تهیه محتوای و بروزرسانی سایت می رسد. یکی از آیتم های موثر بر ارتقا رنکینگ سایت بروزرسانی و ایجاد محتوای جدید است . اگر شما همه تکنیکهای سئو را بدرستی پیاده کرده باشید ولی نتوانید محتوای مفید و در واقع کاربر جذب کن ارائه دهید نمی توانید رتبه سایت خود را ارتقا دهید. اما این مطالب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ آیا کپی مطالب سایت های دیگران می تواند به ارتقا رنکینگ سایت کمک کند و در سئو تاثیر مثبت داشته باشد؟</span></h1></header><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">نمی توان گفت که کپی مطلب از سایت های دیگر تاثیر منفی بر&nbsp;<a title="خدمات SEO" href="http://www.sitedesign24.ir/seo/" style="color: rgb(204, 0, 0); text-decoration: none; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease, color 0.2s ease, opacity 0.2s ease-in-out;">سئو</a>&nbsp;سایت دارد ، ولی نمی توان انتظار داشت که تاثیر مثبت آنچنانی هم داشته باشد. موتور جستجوی گوگل بیشترین امتیاز را به سایتهایی می دهد که محتوای تازه تولید می کنند و در واقع به بار مطالب ایندکس شده در گوگل می افزایند. از طرفی اگر مطلب شما تکراری یا بدون محتوا باشد نمی توانید کاربر را مدت زیادی در سایت خود نگه دارید و این یعنی تاثیر منفی در رتبه سایت. پس باید قبل از هرچیز هدف شما ارائه مطالب مفید و مورد استفاده باشد و در کنار آن به&nbsp;<a title="خدمات SEO" href="http://www.sitedesign24.ir/seo/" style="color: rgb(204, 0, 0); text-decoration: none; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease, color 0.2s ease, opacity 0.2s ease-in-out;">سئو</a>&nbsp;سایت خود هم کمک کنید. اما اگر سایتی مطلبی که شما ایجاد کردید کپی کرد چه؟</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.sitedesign24.ir/wp-content/uploads/2012/10/seo-cloud-300x200.jpg" alt="سئو"><a rel="nofollow" href="http://www.sitedesign24.ir/seo/" style="color: rgb(204, 0, 0); text-decoration: none; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease, color 0.2s ease, opacity 0.2s ease-in-out;"><br></a><br>در اینصورت روش عملکرد گوگل ممکن است متفاوت باشد. اگر سایت شما و سایتی که مطلب شما را کپی کرده از نظر بهینه سازی در یک سطح باشند گوگل معمولاً سایتی که مطلب آن از قبل ایندکس شده را در نتایج نمایش خواهد داد. البته روش معینی برای این مطلب وجود ندارد. جون در اینصورت گوگل باید همه سایتهای خبری که یک خبر در همه آنها تکرار می شود را حذف کند ولی چنین نیست.<br>در حالت دوم اگر سایتی که مطلب سایت شما را کپی کرده از نظر بهینه سازی و سئو در سطح بالاتری از سایت شما باشد باید انتظار داشته باشید که گوگل آن سایت را در نتایج جستجو نمایش دهد. البته معمولا کاربرانی که مطالب سایتهای دیگر را کپی می کنند از گوگل استفاده می کنند و طبق روال از سایتهایی که در نتایج گوگل در صفحه اول نمایش داده شده استفاده میکنند و این موضوع خود احتمال نمایش مطلب کپی شده در گوگل را ضعیف می کند. چرا که این سایتها به هر حال در چند آیتم&nbsp;<a title="خدمات SEO" href="http://www.sitedesign24.ir/seo/" style="color: rgb(204, 0, 0); text-decoration: none; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease, color 0.2s ease, opacity 0.2s ease-in-out;">سئو</a>&nbsp;قوت داشته اند که توانسته اند رتبه های بالای گوگل را دریافت کنند. در نهایت کپی برداری از سایتهایی که رتبه خوبی در گوگل دارند حتی با ذکر منبع و لینک به منبع به نوعی آب در هاون کوبیدن می توان نامید.</p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin-bottom: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">منبع:<a href="http://www.sitedesign24.ir/" target="_blank" title="سئو" style="font-size: 11px;">رایان دیزاین</a></p></div>